Ga naar jouw school

Feestelijke Ondertekening

  

 

Onder feestelijke gebeurtenissen is op donderdag 9 april de intentieverklaring tot fusie ondertekend door de beide bestuurders van de Gearhing en Nije Gaast en de beide voorzitters van de MR-en van de twee fusiescholen.
CBS de Skoalfinne en OBS de Totem uit Warns gaan na de fusie verder als één samenwerkingsschool.De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2016.

De Barte De Bolster It Finster It Grovestinshof De Klinkert Op e Terp De Skeakel De Skoalfinne De Skutslus De Stapstien De Swannenest Us Nije Gea De Walikker Plus klas
Website en inhoud © Nije Gaast 2015 Alle rechten zijn voorbehouden