Ga naar jouw school

 

School voor nieuwkomers Balk

 

Binnenkort zal de school voor nieuwkomers (AZC) worden geopend in Balk . De school zal een plekje krijgen in het gebouw van de cbs "de Bolster".

 

De Barte De Bolster It Finster It Grovestinshof De Klinkert Op e Terp De Fluessen De Skoalfinne De Skutslus De Stapstien De Swannenest De Walikker Plus klas
Website en inhoud © Nije Gaast 2016 Alle rechten zijn voorbehouden