Ga naar jouw school

 

Nieuwe school
in Koudum open !

 

Meteen aan het begin van het nieuwe jaar een mooie dag voor de kinderen en het personeel van it Grovestinshôf en de Welle . Het prachtige, nieuwe schoolgebouw in Koudum werd feestelijk geopend met ballonnen, feestmuziek en een versierde sleutel.

 

De Barte De Bolster It Finster It Grovestinshof De Klinkert Op e Terp De Fluessen De Skoalfinne De Skutslus De Stapstien De Swannenest De Walikker Plus klas
Website en inhoud © Nije Gaast 2016 Alle rechten zijn voorbehouden