Ga naar jouw school

Basisschool it Grovestinshôf heeft
het oude schoolgebouw verlaten en

draait inmiddels op de tijdelijke locatie
aan de Westeweg in Koudum . 

-------------------------------------------

Momenteel is er binnen de stichting Nije Gaast een vacature voor de functie van secretaresse
op ons bestuursbureau in Balk . Nadere informatie is te vinden in de volledige advertentie. Klik hier !

De Barte De Bolster It Finster It Grovestinshof De Klinkert Op e Terp De Skeakel De Skoalfinne De Skutslus De Stapstien De Swannenest Us Nije Gea De Walikker Plus klas
Website en inhoud © Nije Gaast 2015 Alle rechten zijn voorbehouden