Ga naar jouw school

Nieuwbouw Basisschool Workum

De Gemeente SWF heeft goedkeuring gegeven aan het plan om nieuwbouw te realiseren voor de basisscholen "It Finster"en "De Pipegaal" in Workum . Er wordt nog gekeken naar een passende locatie . 

 

 

De Barte De Bolster It Finster It Grovestinshof De Klinkert Op e Terp De Fluessen De Skoalfinne De Skutslus De Stapstien De Swannenest De Walikker Plus klas
Website en inhoud © Nije Gaast 2015 Alle rechten zijn voorbehouden