Kindplannen in groep 1/2!

Kindplannen in groep 1/2! Amber wilde graag met hondjes leren praten. Wat een mooi doel! Marloes van Alphen kwam samen met Katie om aan dit doel te werken. We weten nu dat je je heel groot moet maken als je bang bent voor een hond. Als je lief wil zijn voor een hond kun je […]

Paaslied!

Paaslied! Dit paas liedje leerden de kleuters, kleuters houden van herhaling, je kunt eindeloos variëren met het kiezen van een kleur. Leuk om nog even te zingen. Fijne Paasdagen!      

Tunnel estafette!

Bij groep 3, 4, 5 is de tunnelestafette een favoriet onderdeel! Bewaren

Skoaleksamen Frysk

Skoaleksamen Frysk Ek fan ’t jier is der wer it Skoaleksamen Frysk. Dit wurdt ofnommen yn de periode 15 oant 26 maaie. De learlingen kinne lykas altyd eksamen dwaan op it A- en it B-nivo. Foar harren prestaasje krije se in sertifikaat. It A-eksamen konsintrearret him op ferstean en harkjen. It B-eksamen is it skriftlik […]

Toneellezen

In groep 5 en 6 hebben we nieuwe boeken aangeschaft. Vanaf deze week starten we met Toneellezen. Toneellezen is een leuke vorm van samenlezen. Twee lezers (of meer!) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, maar dan zonder podium, grootse gebaren of […]

Young Impact

Young Impact! Hoe mooi is het om als kind al te weten dat je een positieve impact kunt hebben op de wereld om je heen. Wij willen kinderen dan ook de kans geven om zich te ontwikkelen tot actieve en sociale burgers die de problemen aanpakken die zij belangrijk vinden. Hoe klein of groot dit […]

Mei herdenking

Op school leren de kinderen over de geschiedenis van de Tweede Wereld oorlog. Het is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. School heeft bijna 10 jaar geleden het oorlogsmonument in Elahuizen geadopteerd. Ook dit jaar maakt een aantal kinderen weer deel uit van de herdenkingsceremonie op 4 mei. Sommige kinderen dragen een gedicht voor, anderen […]

Koningsspelen

Op vrijdag 21 april 2017 vieren we voor de vijfde keer de Koningsspelen. Het kan dan ook niet anders dan dat het één groot FEEST wordt: dát is dan ook het thema van de Koningsspelen 2017. Ook dit jubileumjaar bestaan de Koningsspelen uit de Koningssportdag en als warming-up het lied van Kinderen voor Kinderen. De […]

Kunst en Cultuur onderwijs op basisschool De Fluessen

Oudega DFM zaterdag 18 maart, leerlingen maken opnames van hun schoollied in de studio. Onder leiding van zanger Sake Hijlkema en zijn band de De Gang van Sake hebben de leerlingen van basisschool De Fluessen een aantal weken geleden op school de tekst voor een schoollied geschreven. Ze hebben gekozen voor een Friese tekst, de […]

De letter H

De letter H De letter w van wol hebben we vandaag van de brievenbus gehaald. Fijn dat er kinderen waren  die er weer aan dachten om iets mee te nemen dat begint met een w of waar een w in zit. Dat werkt enorm versterkend!  Nu hebben we de h er op geplakt, de h […]

Zingen!

Zingen! Onze groep houdt erg van zingen. Er wordt volop meegezongen met de liedjes die we aanleren. Op het white board meteen rechts in ons lokaal vindt u de actuele opzegversjes die we aanleren. U kunt met uw telefoon een fotootje maken zodat u thuis samen ook plezier aan de rijmpjes kunt beleven.

IEP Eindtoets (gr. 8)

IEP eindtoets Vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. De eindtoets meet het taal- en rekenniveau van uw kind na acht jaar basisschool. Onze onderwijsvereniging heeft gekozen voor de IEP eindtoets. Hieronder leest u meer over deze eindtoets. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. Wat meet IEP? De IEP […]

JOGG-project!

JOGG-project! Een aantal studenten van Hanze Hogeschool Groningen geven speciaal aan groep 6, 7, 8 in het kader van JOGG (jongeren op gezond gewicht) een les over ‘drink water’. Over een aantal weken komen ze nog een keer om een les te geven over ‘Groente….zet je tanden erin’. We gaan lekker bewegen tijdens deze lessen […]

Young Impact!

Young Impact! Onze school is uitgeloot om mee te doen aan een project van Young Impact. Vrijdag om 11.00 uur begint de kick-off en starten we vervolgens met het volgen van een workshop. Groep 6 doet ook mee en zit vanaf 11.00 uur in groep 7/8. In de weken erna volgen we drie digilessen waarbij […]

Techniekdei op 9 maart

Wy wolle ús bern yn kontakt bringen mei technyk. Yn ús doarpen binnen in protte bedriuwen dy’t fan alles by it ein ha. Troch in moarn te sjen by sa’n bedriuw krije de bern in idee wat der allegearre bart. Miskien fine se it wol prachtich en wolle se der folle mear fan witte. Dit […]

My schoolsnetwork

Een van onze pijlers is dat we de kinderen willen laten kennismaken met de rest van de wereld. Contact met het buitenland zou fantastisch zijn. Tijdens het gesprek met de begeleider van onze drietaligheid (ook een pijler) komt er een prachtige website naar voren. Wij mogen gratis meedoen met My Schoolsnetwork. Scholen uit vele landen […]

Kanjertraining: Ik vind dit stom, ik keer me om!

In alle groepen hebben we aandacht besteed aan het meelopen. Iedereen kent dit wel: er wordt iets gedaan of gezegd en je voelt wel dat het niet OK is, maar wat doe je dan? Ook als volwassenen kom je wel eens van een verjaardag of vergadering terug waarbij je denkt: het ging een kant op […]

Rots en Water training groep 1,2

De kleuters hebben inmiddels drie Rots en Water trainingen gehad. Elke les begint met de groet: “Ik ben Rots als het moet…” ROTS staat daarbij voor onverzettelijk, duidelijk, sterk, grenzen aangeven. En dan gaat het verder met: “en Water als het kan”, WATER staat voor bereidheid om samen te werken en open voor overleg. Voor […]

Krantenbericht: de dode hoek

OUDEGA – De leerlingen van groep 6/7/8 van ABBS De Fluessen hebben de Veilig op Wegles gekregen. De les werd uitgevoerd door een team van SUEZ Nederland. Kinderen van onze dorpen, Oudega, Elahuizen, Kolderwolde en Harich komen in aanraking met grote voertuigen. Tractoren maar ook vrachtwagens. Voorlichting vindt school dan ook erg belangrijk. Wij hebben dan […]

Twee grote acties op school

Elk jaar doen we mee met Jantje Beton of de kinderpostzegelactie. We hebben er bewust voor gekozen om de kinderen niet dagelijks langs de deuren te laten gaan met acties. Het moet bijzonder blijven en daarom kiezen we voor 1 actie. Dit schooljaar was de Jantje beton actie. De kinderen hebben loten mogen verkopen. Ze […]

Happy Kids

Happy Kids Na de herfstvakantie zijn we weer begonnen met het trainen van de 7 gewoonten voor Happy Kids van Covey. In de eerste week stond gewoonte 1: wees pro-actief, centraal. De kinderen herkennen dit steeds beter in de praktijk. Niet afwachten, maar zelf een oplossing vinden! Deze week is gewoonte 2: Maak een plan, […]

Pake en beppe dei

In de nieuwsbrief kijken we niet zo vaak terug omdat er nieuws geschreven wordt in een nieuwsbrief. Maar met de pake en beppe dei is het toch even anders. Misschien was dit wel de leukste dag van het schooljaar. Menig ouder heeft ons aangesproken op de leuke dag en dat pake en beppe het zo […]

Nieuwe Engelse methode

Nieuwe Engelse methode Wij hebben zeven pijlers waarmee we onze visie vorm geven. Een van die pijlers is de taal pijler. Meindert heeft een taalbeleidsplan geschreven wat in de eerst volgende vergadering besproken zal worden met het team. Vervolgens gaat het naar de MR en mag deze ook een mening vormen. Er staan verschillende afspraken […]