image

Welkom op SVN De Cocon

De Cocon is een basisschool voor asielzoekerskinderen en staat op het terrein van CBS de Bolster te Balk. De jongste kinderen, groep Geel, zijn gehuisvest in een trainingslokaal op het azc-terrein. De school is opgericht in 2016 om les te geven aan kinderen die niet van Nederlandse afkomst zijn. De kinderen op De Cocon wonen bijna allemaal op het asielzoekerscentrum te Balk.

Om adequaat in te kunnen spelen op de vele leerlingenmutaties tijdens een schooljaar, kiezen we voor onderwijs op maat. We willen aansluiten bij wat het kind kan en het leerstof- en zorgaanbod zoveel mogelijk afstemmen op de individuele leerling.
Het taalonderwijs speelt op SVN De Cocon een belangrijke rol. Taalontwikkeling en het beheersen van de Nederlandse taal stelt onze leerlingen in staat om deel te nemen en te integreren in onze samenleving. Het merendeel van de aangeboden vakken staan dus ook in het teken van het uitbreiden van de woordenschat.

Wilt u meer komen te weten over onze school, kijk dan gerust eens rond op deze site.

Laatste nieuws

De afgelopen weken zijn we in alle groepen druk bezig geweest met het muziekproject ‘Broer’ van Vluchtelingenwerk. Wat we gedaan hebben, heeft u kunnen horen en zien tijdens de generale repetitie op dinsdag 14 november. Het slot-concert vindt plaats op donderdag 23 november in Hoogeveen.

 

Muziekproject Broer